Modeller

Det går även att specialanpassa din drömbåt 

CSx Custom


Custom Made

Kundanpassad Elbåt

6,5 - 15 m beroende på kundval100% Elektrisk eller Hybrid.